Проверка жолдау

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2002 жылғы 16 сәуір.

Ауылға айрықша назар аударылады Iшкi және сыртқы саясаттың 2003 жылғы негiзгi бағыттары туралы Президенттiң Қазақстан халқына Жолдауы

Құрметтi депутаттар! Қадiрлi отандастар!

Жуырда ғана баршамыздың бас қосып, мемлекетiмiздiң он жыл iшiндегi дамуының қорытындысын шығарғанымыз естерiңiзде. Бұл ретте жетiстiгiмiздiң жемiстерiн ғана терiп қойғанымыз жоқ, ең бастысы келер ұрпақ үшiн ел тәуелсiздiгiн қалыптастырудың алғашқы кезеңi жайында ғажайып мол тарихи мұра жиғанымызға көз жеткiздiк. Сонымен қатар бiз өзiмiздiң үлкен жолдан өтiп, толыса түскенiмiздi, ХХI ғасырға қаймықпай қадам баса алатындай биiкке көтерiлгенiмiздi пайымдадық. Осы жылдар iшiнде тындырған iсiмiздiң басты түйiнi Қазақстанның дербес мемлекет болып қалыптасуында жатыр. Әлбетте бiз масайраудың да, масаттанудың да ретсiз екенiн жақсы түсiнемiз, мұның өзi мереке үстiндегi баяндамада да қадап айтылды. Бiздiң әлi де есею мен кемелдену кезеңiнен өтуiмiз керек, Қазақстандағы азаматтық қоғамның босағасын бекiте беруiмiз керек. Бiздiң “Қазақстан – 2030” Стратегиясына негiзделген онжылдық жоспарымыз да осыған бағытталып отыр. * * * Тегiнде елiмiздiң әлеуметтiк-экономикалық әлеуетiн еселеу жөнiндегi жұмысты бұрынғысынша серпiндi жүргiзу үшiн орта мерзiмдiк жоспарлар мен орта мерзiмдi кезеңге және 2003 жылға арналған басымдықтарды барынша нақты айқындап алудың маңызы айрықша зор. Менiң жуырда Үкiметтiң үш жылға арналған iс-қимыл Бағдарламасын бекiткенiм өздерiңiзге мәлiм. Онда экономиканың нақтылы секторының құрылымын жақсарту, көлiк инфрақұрылымын дамыту, халықтың тұрмыс деңгейiн көтеру, ел экономикасын аймақтық ортақ рыноктарға кiрiктiрудi жеделдете түсу мiндеттерiне айрықша ден қойылып отыр. Сондықтан да менiң осы Жолдауда алдағы басымдықтардың байыбын баса көрсеткiм келедi, ал мұның өзi Үкiметке өзiнiң ертеңгi қам-қарекетiн бюджеттiң нақты бағдарламасының ауқымында iске асыруға мүмкiндiк берер едi. Оның ерекшелiгi мынада: бiрiншiден, мен әр жылды белгiлi-бiр салаға немесе қызметтiң бағытына арнау тәжiрибесiнен бас тартып, басымдықтарды үш жылдық мерзiмге белгiлеуге көшудi ұсынар едiм. Екiншiден, Президенттiң Қазақстан халқына Жолдауы тұңғыш рет бюджет атқарылғаннан кейiн емес, бюджеттi қалыптастыру барысында жария етiлiп отыр.